Openbare publicaties

Gids “Energie uit Afval en Biomassa, Een handleiding bij het kiezen van methoden”.
Welink, J.-H. en Van der Koogh, J.E.
ISBN 90-407-2532-2

De gids is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van overheden op verschillende niveaus, die in het kader van vergunning- of beleidstrajecten in aanraking komen met vragen over energieopwekking uit biomassa en afval. Maar ook andere ge´nteresseerden kunnen er gebruik van maken

De gids bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  1. Algemene inleiding op het beleid ten aanzien van afval en biomassa in Nederland. Hierin komen de belangrijkste juridische termen aan bod, evenals de prioriteitstelling bij de behandeling van afval en biomassa. Een bijlage geeft een uitvoerig overzicht van de belangrijkste relevante regels en wetten.
  2. Inleiding op het kiezen van een geschikte manier om energie te winnen uit een gegeven biomassa- of afvalstroom. Centraal hierin staat een overzicht van de vele verschillende processen die hiervoor zijn ontwikkeld. Met behulp van dit overzicht kan men een ‘voorkeuze’ maken van de mogelijkheden. Een belangrijke plaats is daarbij ingeruimd voor de milieueffecten, in het bijzonder de invloed op de broeikasemissies;
  3. Overzicht van de belangrijkste methoden voor energieopwekking uit afval en biomassa. Het gaat daarbij uitsluitend om methoden voor energieopwekking die ˇfwel al op de markt zijn, ˇfwel zover zijn ontwikkeld dat hun marktintroductie korte termijn te verwachten is.


Het doel van de gids is om een wegwijzer te zijn in de grote hoeveelheid informatie die momenteel bestaat. Daarom is elk hoofdstuk van de gids voorzien van recente literatuuropgaven, maar ook van adressen van ervaringsdeskundigen en (in een enkel geval) leveranciers. Natuurlijk is daarbij ook gedacht aan de Internetadressen. Waar mogelijk is verwezen naar in Nederland gebouwde installaties.

Voor meer informatie en bestellen:
Delft University Press
E-mail: Info@Library.TUDelft.NL
Prijs € 25,-

"Groen gas, Gas van aardgaskwaliteit uit biomassa, Update van de studie uit 2004", Welink, J.-H., Dumont, M., Kwant, K., SenterNovem, januari 2007

Dit rapport is op het internet te downloaden.