Links

Energie
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dte: Dienst uitvoering en toezicht energie
Energie.nl
Energiemanagement
Energiewereld.nl
Enerq, houdt zich bezig met de MEP-regeling
Meer Jaren Afspraken (MJA) Energie
Utilities

Biomassa
Biomasster, informatie over projecten op het gebied van bio-energie
Biomassa Duitsland
Biomassa en de Europese Unie
Database voor biobrandstoffen, de Biobib
Database voor biomassa en andere brandstoffen, Phyllis
International Energy Agency (IEA)

Reststoffen
Afval Online
Afval Overleg Orgaan
Afvalscheiding.info
Branche Vereniging Organische Reststoffen
Brancheverenging Recycling, Breken en Sorteren
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
Recycling International
Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen
Vereniging van Afval bedrijven
Vereniging van Kunststof Recyclers